Ferrer Mora i Vila SL

Consultoria i Assessoria Informàtica

La seguretat avui...

Actualment les empreses depenen totalment de la disponibilitat i accés a la seva informació digital.

Els ordinadors i les dades que contenen són susceptibles d'avaries, pèrdues, robatoris, i desastres accidentals. A mes actualment els ciber-atacs, tant en nombre com en virulència son cada cop majors i afecten la continuïtat del treball a les empreses.

Cal fer la reflexió sobre la situació en què ens trobaríem si, per la raó que fos, la informació o l'aplicació amb la qual treballem diàriament no estigués disponible o fos robada. Les conclusions a què s'arriba són en la majoria dels casos que l'empresa no sobreviuria molt temps o, si ho fes, seria amb un elevat cost associat a recuperar la situació inicial.

És imprescindible la participació d'una empresa de seguretat informàtica per disposar dels recursos i mesures necessaris per mitigar el dany que puguin causar aquest tipus de circumstàncies.

A FMV com a empresa de seguretat informàtica, acompanyem als nostres clients en la tasca d'identificar els punts crítics de l'empresa, definir les debilitats existents i proposar i implantar solucions que permetin eliminar o mitigar els riscos de pèrdua, sostracció o corrupció dels mateixos assegurant sempre el nivell de seguretat IT i disponibilitat adequats.

 capasSeguridad

Com protegim la seva empresa :


• Ciberseguretat perimetral . Protegim l’acces a les xarxes i dades dels nostres clients, i com els usuaris utilitzen internet.

• Control i auditoria de les dades que surten de l'empresa.

• Ciberseguretat en el lloc de treball, evitant l'acció de virus, troians i malware en general.

• Còpia de seguretat per poder disposar de les dades passi el que passi.

• Gestió de contrasenyes.

• Gestió del factor humà en la seguretat.